ราคาติดตั้งแก๊สรถยนต์ Nissan Almera

เอาราคากลาง ๆ มาให้พิจารณากันดูนะครับ

สำหรับคนที่อยากจะประหยัดเข้าไปอีก ด้วยการติดแก๊ส ให้ Nissan Almera

รายละเอียดชุดติดตั้ง จุดเด่น ราคา (บาท)
1) LPG – Energy Reform – Advanced OBD เชื่อมต่อ OBD / หัวฉีด i-Plus / รับประกัน 2 ปี / ประกันภัย 1,300,000 บาท 35,000
2) LPG – Energy Reform – Fast Tech Premium หัวฉีด i-Plus / รับประกัน 2 ปี / ประกันภัย 1,300,000 บาท 29,000
3) LPG – Energy Reform – Fast Tech Pro รับประกัน 2 ปี / ประกันภัย 1,300,000 บาท / ราคาประหยัด 26,000
4) LPG – AC – Stag 300 plus Addaptive Mode / รับประกัน 2 ปี / ประกันภัย 300,000 บาท 30,000
5) LPG – AC – Stag 200 รับประกัน 2 ปี / ประกันภัย 300,000 บาท / ราคาประหยัด 25,000
6) LPG – Versus รับประกัน 1 ปี / ประกันภัย 1,000,000 บาท เวลา 3 ปี 24,000
7) LPG – Gas Italy – F1 รับประกัน 2 ปี / ประกันภัย 1,000,000 บาท / ราคาประหยัด 22,000

วิ่งเยอะ ติดแก๊สก็คุ้ม ถูกดี
วิ่งไม่มาก นาน ๆ วิ่งที พิจารณาให้ดีว่า คุ้มทุนค่าติดตั้งหรือไม่

About admin